Kikutbussen

Kikutbussen 2016/2017

Geilo Fjellandsby har tatt initiativ til en bussrute mellom Geilo stasjon og Kikut for dere som ønsker å ta toget når dere skal på hytta her oppe. Vi har derfor leid en buss som vil korrespondere med kveldstogene fra hhv. Bergen og Oslo. Kikutbussen kjører opp til Kikut på torsdag og fredag, og ned igjen til Geilo stasjon på søndag.

Rutetider

Last ned rutetabell fra og med 11. desember - 30. april (OBS! egen rutetabell for julen!)

Kikutshuttelen

Kikutbussen shuttle kjører følgende dager i vinterferien:

10.30 - 17.00 følgende dager:
21. feb og 23. februar - 4. mars

Kikutshuttelen tar deg til Geilo sentrum!

Hver lørdag og utvalgte feriedager hele vintersesongen igjennom, vil Kikutshuttelen ta deg til Geilo sentrum mellom kl. 10.30 og 17.00.
Hver halve time (10.30, 11.30 osv) ned til Geilojordet fra Kikutkroa
Hver hele time (11.00, 12.00 osv) opp til Kikutkroa fra Geilojordet

Vi håper dere benytter dere av tilbudet til transport mellom Kikut og Geilo.
Stoppesteder vil være:
Solhovda
Geilo Fjellandsby v/ Postkassestativet (OBS: Vi har flyttet stoppet fra Kikutkroa ned til postkassene)
Geilojordet v/ kulvert under rv7. 

Stoppested Geilojordet v/ kulvert under rv7

Stoppested Geilo Fjellandsby v/ Postkassesativet